Een paar dagen engeland

Dinsdagochtend vroeg vertrokken: 6.50 am. richting Dunquerk, Frankrijk. De reis ging heel voorspoedig, geen files, dus we waren ruimschoots op tijd voor de boot. In Dover aangekomen zijn we naar Dover Castle geweest. Het was goed weer en het kasteel is boven op de kliffen gebouwd, vanwaar je een prachtig uitzicht over de heuvels en over de zee had. We konden Frankrijk zelfs zien liggen!! Het was een enorm kasteel, erg mooi opgeknapt en het is in de 2e wereldoorlog gebruikt als verdedigingswerk. In de kliffen ligt een gangenstelsel van kilometers lang, we hebben daar een rondleiding gehad. Complete ziekenzalen en operatiekamers waren daar ingericht + seinkamers, telefoonleidingen, bunkers.

Vanuit Dover toen richting Londen gereden, waar we rond 8 uur bij ons hotel aankwamen. Het was het goedkoopste hotel wat ik in Londen had kunnen vinden, dus we waren een beetje bang voor wat we zouden aantreffen......gelukkig overtrof het onze verwachtingen. Kleine kamers, maar netjes en schoon en goede bedden. Ook het ontbijt was prima. In Londen naar de Londen Bridge, Tower Bridge, Houses of Parliament, Big Ben, Londen Eye, Baker street, Travalger square, Westminster Abbey geweest en verder nog veel meer rondgewandeld en gekeken. Het was weer een mooie dag, niet erg warm maar geen regen.

Volgende dag naar Nottingham gereden (2.5 uur), waar Dieuwe graag naar Warhammer World wilde. Ik vond dat ook wel leuk omdat hij het veel met z'n vrienden speelt en er zelfs een eigen website voor heeft gebouwd (Rangers of the South). Het was een goede stop op weg naar de Hadrian Wall. De Hadrian Wall was een verdedigingsmuur tussen het huidige Schotland en Engeland. Gebouwd door de Romeinen rond het jaar 200, de muur is zo'n 200 km. lang en loopt dwars door het land van oost naar west. Hele stukken zijn nog intakt. We hadden een Barn geboekt in Greenhead. Ook de Barn was een succes, heel klein, de kinderen moesten met een laddertje naar boven en wij sliepen op een bedbank. Maar het viel ze al weer mee dat ze niet in het hooi hoefden te slapen :-). Het lag echt midden in de heuvels en het was moeilijk te vinden, we moesten over een small houten brugje. Als je auto zwaarder was dan 5 ton moest je de rivier oversteken.....we hebben het bruggetje maar gewaagd. Vanuit de Barn hebben we een prachtige wandeling gemaakt langs een gedeelte van de Hadrian Wall. De volgende dag zijn we 2 km. verder nog een heel stuk ( 2.5 uur) over en langs de Muur gelopen. Ik heb er erg van genoten. Van het stuk geschiedenis en de prachtige heuvels waar naar het schijnt niemand woont.

 

The ills of socialism

Taken from Powerlineblog about the irreversability of soft despotism (Scott disagrees):

I am also convinced that the social democratic model is bankrupt. Margaret Thatcher once remarked that the trouble with socialism is that sooner or later you run out of other people's money. That is what happened under communism. In Europe, our cousins are at that stage now. Moreover, something of the sort is true in California, as Joel Kotkin argued last Fall in The American; and, as Myron Magnet has made clear quite recently in Forbes, the chickens are now coming home to roost in New York as well. As I argue in my book, the welfare state is not only an obstacle to economic growth. It erodes the underpinnings of the family, and in country after country it has contributed mightily to a demographic implosion fatal to the tax base on which it depends.

Indeed.

Boekbespreking "Hoe bestaat het?" door ds. Pieters

Ds. Pieters heeft het boek "Hoe bestaat het" gelezen en besproken:

In twintig hoofdstukken wordt de lezer (voor minder dan een tientje – en dat is voor zo’n boek géén geld!) grondig geïnformeerd over allerlei dingen die gaan over de schepping en evolutietheorie, over de zondvloed en de ijstijd. Het uitermate interessante boek is eenvoudig van taal en stijl, voor de niet wetenschappelijk geschoolde, en toch is het wetenschappelijk verantwoord, voor jongeren die verder studeren en met al deze vragen te maken krijgen. Onder andere het volgende komt aan de orde: of de aarde in zes dagen is geschapen en of de scheppingsdagen van Genesis 1 dagen van 24 uur waren; of de methoden die evolutionisten gebruiken om de ouderdom van fossielen en aardlagen te bepalen wel betrouwbaar zijn; hoe het mogelijk is om het licht te kunnen zien van sterren die miljoenen lichtjaren van de aarde verwijderd zijn, terwijl Gods Woord toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is als het gaat om de ouderdom van die aarde, die wel duizenden, maar niet miljoenen, laat staan miljarden, jaren is.

Het boek gaat ook in op allerlei verkeerde dingen in de wereld, zoals het bestaan van roofdieren, terwijl God de dieren schiep zonder dat er dood en verderf was.

Heel eerlijk worden tegenstemmen aan het woord gelaten, om ze vervolgens te weerleggen. Allerlei argumenten die voor evolutie lijken te pleiten, worden onder de loep genomen en wetenschappelijk weerlegd. Niet dat deze wetenschappers die onvoorwaardelijk in de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift geloven, alles kunnen verklaren, maar wel wordt uit dit boek duidelijk dat evolutionisten ook lang niet alles kunnen verklaren, en dat creationisten niet minder geloofwaardige theorieën hebben dan de niet-gelovige wetenschappers.

Heel onderwijzend is het hoofdstuk over ‘Wie was de vrouw van Kaïn?’ Op een bezonnen manier wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op allerlei verschijnselen rondom en volgend op de zondvloed in Noachs tijd, zoals ‘Waar kwam al het water van de zondvloed vandaan?’, ‘Hoe pasten alle dieren in de ark?’, ‘Hoe hebben vissen de zondvloed overleefd?’ Verwonderd en onder de indruk ben ik na het lezen van deze hoofdstukken hoeveel wetenschappelijk onderzoek in de Engelssprekende wereld hierover is verricht.

Andere ook heel onderwijzende hoofdstukken met veel verrassende informatie zijn: ‘Hoe zit het met de ijstijd?’, ‘Hoe verspreidden de dieren uit de ark zich over de aarde?’, ‘Hoe zijn al de verschillende ‘rassen’ uit Noachs gezin ontstaan?’, ‘Hoe zit het met de dinosauriërs?’

Het slothoofdstuk stelt de vraag aan de orde: ‘Hoe kan ik de God van de Bijbel leren kennen?’ In het antwoord worden we gewezen op Handelingen 20 vers 21 “Betuigende, zowel joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.”

Het lezen van dit boek was voor mij een genot: duidelijke antwoorden op de in discussie zijnde vragen. Na het lezen van dit uitnemende boek (waarvan sommige hoofdstukken tamelijk technisch zijn en mijn begrip te boven gaan) kan ik mij niet voorstellen dat theologen en predikanten – ook in onze kerken – nog onder de indruk kunnen zijn van de zogenaamde wetenschap die zonder enig bewijs beweringen doet die de Bijbel tegenspreken. Al ben ik niet capabel om het wetenschappelijke gehalte van alles wat in dit boek beschreven is, te beoordelen, het komt mij zeer aanvaardbaar voor en ik beveel het lezen van dit boek dan ook heel graag aan, in het bijzonder bij de studerende jeugd!

Writng a blog on top of Hadrian's wall

This is me writing this blog post on top of Hadrian's wall. Initially I had GPRS, but it switched to 3G soon after. Image uploads with 130Kbps!

 

Warhammer World

Right now I'm sitting in Bugman's, Warhammer World's resturaunt. Apart from having good food, the largest miniature collection I've ever seen, a gigantic game room, and a large store, they also have free internet.

 

But lets start from the beginning...

That's us driving into Warhammer World

Me standing at the entrance

The welcoming commitee

The gigantic gaming room

The new High Elves, I couldn't get a picture of the whole miniatures hall because of the lighting.

The Dwarves

The first Gandalf and cart

And finally lunch time in Bugman's. Apart from making good miniatures, they can also make good food here.

London Eye

Yesterday, we traveled around London, but I am just going to tell you about my favourite place that we visited: The London Eye!!!

When we walked toward the London eye I was a little bit scared becuase it was so tall and big, but I got used to it. Luckly  my mum had booked omline other wise we would had to wait in a queue that was really  really long. The line getting on the london eye was also very long but it didn't take that long becuase their was a constant flow of people getting on and of.

So got on with some other people. It was so amazing!!!! When you were on top you could see all of London!! And the people looked like ants!

Well below are some pictures we took when we were on the London Eye.

 

 

Elementary my dear Watson

Today, on the metro, I saw the exit for Baker Street, so I decided to pay a visit to my good friends Sherlock Holmes and Doctor Watson. I had no problem finding 221b Baker Street. I met Holmes and Watson on their front door accompanied by a constable, they had just returned from solving a case.

We went inside, and Holmes showed me around his home. Then we sat down and talked about the case he just solved. Doctor Watson chronicled the case, and we both complimemted him on his genius, but he would have nothing of it.

Once we finished I spotted the famous violin, Holmes was only too happy to play it for us. Afterwards it was time to go, but Holmes gave me a quick tour of his home, most of which almost looked like a museum.

 Bellow are a few photos of the inside of the famous 221b Baker Street.

 

 

 

 

 

 

 

A thought experiment

What if commercial real estate had collapsed first? It's collapsing now, and Clusterstock engages in a thought experiment:

Would we, instead, be worrying about the tidal waive of small, failing institutions? It's easy to imagine some of what people would be saying right about now:

  • There was no way regulators could have kept an eye on the thousands of tiny banks around the country! They should've been much more aggressive about having them merge.
  • Small banks are too exposed to a narrow market, and should have merged to diversify risk.
  • It's too hard to coordinate a thousand small banks in a time of crisis. A crisis confined to big banks would make it easier to get a handle on the problem.

And on and on the argument would go.

And they're right of course. That's what governments would have done. Bail out the banks at any cost for any reason at the expense of the taxpayer.

Street Surfing

We all got some waveboards yesterday, and have been practicing lots. It's very fun. The waveboard is a skateboard with two wheels. It's half snowboard and half surfboard.

Anyway, here is a video of Auke and I on our boards. Anne Roos filmed it with her new camera, and I edited it with my editing skills.

Zekerheid en vertrouwen

Zekerheid en vertrouwen is een artikel van Dr. Evert van der Heide. Het is het artikel van wat je in het Engels een 'fence sitter' zou noemen: iemand die niet voor het een nog voor het ander wil of durft te kiezen. Of in Bijbelse taal: iemand die twee heren wil dienen. Ergens wringt het.

Aan de ene kant betoogt dhr. van der Heide dat de argumenten rondom complexiteit sterker worden. Da's natuurlijk waar, maar de basis van het geloof in de schepping is niet argumenten over complexiteit. Dat is de Bijbel natuurlijk. Als je die loslaat, houd je slechts de rede over. Ofwel met Paulus: "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden."

Zijn gedeelte over intelligent ontwerp zijn de moeite waard. Net als zijn kritiek op het neodarwinisme (de orthodoxe theorie over hoe het leven is instaan). Zijn kritiek op creationistische modellen is minder sterk. Hij schrijft op een gegeven moment:

Tegelijk is er voorlopig nog geen zicht op een 'jong heelal'-kosmologie, zoals sommige creationisten dat wensen.

Eerder al schrijft hij:

De moeite die ik met dit soort theorieën heb is dat de uitkomst overeen lijkt te komen met een Bijbelse tijdschaal, maar dat het moeilijk te bevestigen valt.

Dhr. van der Heide doet echter geen poging om te definiëren wat we precies een kosmologie is, hoe dat te bevestigen is, en waarom creationistische modellen dan minder bevestigd zouden zijn dan de Big-Bang variant. Het ligt in de aard van dit soort theorieën dat ze niet te bevestigen zijn. Je kan simpelweg schepping of Big-Bang niet even naspelen. Dus wetenschap die gaat over het verleden is per definitie van een geheel andere klasse dan wetenschap over het bouwen van een brug. Dat kun je in een laboratorium herhalen en nadoen. Unieke gebeurtenissen in het verleden zijn per definitie niet na te spelen in een laboratorium. Niemand was aanwezig bij de Big Bang. Iemand was aanwezig bij de schepping en heeft ons vertelt wat er gebeurd is. Dus vandaar dat we wel weten wat er gebeurd is.

We weten niet hoe. En zullen dat wellicht nooit weten. Maar je kan er wel over nadenken. De creationistische modellen laten zien dat je niet je toevlucht hoeft te nemen tot rare uitvluchten zoals dat de lichtsnelheid is veranderd. Met de huidige kennis van de natuurwetten kun je tot vrij bevredigende verklaringen komen waarom het heelal niet jong is, maar de aarde wel. Dus creationisten hangen geen 'jong heelal'-kosmologie aan zoals dhr.  van der Heide beweert en zijn er ook niet naar opzoek. Het heelal is oud, miljarden jaren wellicht, maar de aarde niet. En dat kunnen we goed begrijpen. Klokken aan boord van het International Ruimtestation draaien ook iets sneller als hier op aarde.

Over dat deze theorieën moeilijk te bevestigen zijn: niet helemaal waar. De zogenaamde "Pioneer anomaly" is niet te verklaren vanuit de Big Bang, maar juist wel met de moderne creationistische modellen.

Ik zal maar niet reageren op de MOND theorie die dhr. van der Heide noemt. Een zin als:

Die komt erop neer dat zware lichamen niet elkaar aantrekken, maar naar elkaar toe geduwd worden.

Ten tijde van Newton kon je wellicht nog over aantrekking van zware lichamen schrijven, maar na Einstein zou je toch een betere formulering verwachten: massa vervormt tijd en ruimte. Als op een blad papier een knikker legt, buigt het papier iets. Leg je daarna iets verder een veel grotere knikker op het blad, dan buigt het papier veel meer, en de lichte steen rolt naar de zware toe. Dat is hoe massa de tijd-ruimte vervormen. En voor de mensen die iets van QED afweten: ik ga pas in gravitons geloven als we een graviton generator hebben gebouwd.

Aan  het eind van het betoog noemt dhr. van der Veer twee zaken waarop geen creationistisch antwoord beschikbaar is (en inderdaad, zo plaatst hij creationisme en evolutie als gelijkwaardig naast elkaar). Het eerste wat hij noemt is dat zoogdieren uit reptielen ontstaan zijn en noemt dan een voorbeeld over de ontwikkeling van het gehoororgaan als bewijs. Hoe zijn zoogdieren ontstaan volgens de evolutie-theorie? Vissen gingen aan land, daaruit ontstonden reptielen, die zich later splitsen in zoogdier-achtige reptielen en de reptielen die we nu kennen. De zoogdier-achtige reptielen werden later echte zoogdieren. Alleen al het feit dat dhr. van der Veer dit een argument vindt, zegt al wat. De fossielen waarop dit bewijs gebaseerd is, zijn niet miljoenen jaren uit, maar zeer waarschijnlijk ontstaan tijdens de vloed, dus 4,500 jaar oud. Voor wetenschappelijke kritiek, lees Could the mammalian middle ear have evolved … twice?

Het tweede punt wat dhr. van der Veer noemt is de overeenkomst in DNA tussen mensen en chimpansees. Wat dit een wat sterker argument maakt dan gewoonlijk is dat bepaalde fouten in het DNA ook bij mensen aanwezig zijn. Dus de fout is ontstaan bij de voorouder van mens en chimpansee, en daarom hebben zowel mensen als chimpansees dezelfde fouten op dezelfde plek. Ook hier is een creationistisch antwoord beschikbaar. ... En na lang zoeken bleek dat ik mijn meest recente Technical Journal niet kon vinden. Daar stond nu net een artikel hierover in. En dit artikel blijkt nog niet via de website beschikbaar te zijn. Maar goed, dus ook hier wordt over nagedacht. En zelfs als creationisten nooit een antwoord zouden vinden, zou dan alles niet waar zijn? Is de basis van je geloof dat je op alle vragen een antwoord heb?

Concluderend kunnen we zeggen dat dit artikel uitstekend past in het scheppings-agnostisch denken wat Dr. Ouweneel nu aanhangt.

Giant squid come up from the deep. Cause? Global warming

Global warming can explain everything. It's cold? It's global warming. It's warming? It's global warming. Squids at a place you haven't seen them before? It's global warming:

In recent years, small numbers have been spotted from California to Sitka, Alaska—an alarming trend that scientists believe could be caused by anything from global warming to a shortage of food or a decline in the squid's natural predators.

Wouter's verjaardag

Vandaag dus Wouter's verjaardag. Wouter had ons uitgenodigd in het Zuiderpark. Prachtig weer.

Sjoukje's kinderen, Sanne en Lianne hadden een waveboard meegenomen, dat is een nieuwe sport, wat street surfing wordt genoemd. Erg leuk! Hier probeert Jaco het:

En toen liet Lianne even zien hoe het echt moet:

Working

Yes, it's true. I'm actually working. Six hours a day for two weeks at €2.50 an hour (plus some sort of bonus you get ontop of it). Auke is working too (he gets paid €3). We are staying at our grandparents for these two weeks.

 

So for 6 hours a day we have to "kop" (my best translation is "behead") lots, and lots, and lots, and did I mention lots of flowers (some sort of lily). You just snap the bud off with your hands, all day long. You work for 2 hours and then take a break for half an hour, then work for 2 hours, take a break for half an hour, work 2 hours, and then lastly you go home.

 

Very boring work, reminds me of school...

 

But only two days to go and then we are going fishing (on Saturday), but that's another story.

 

Anyway, here are some photos:

 

 

 

 

And finally this is us with our grandpa uhm, I'm not sure what it's called, but what you do is open the beans and get the peas out. So work doesn't end on the field, we have to make dinner too...

 

holiday!

Well, in 1 week we are planning to go to england and scotland!!!!

I am very excited! But I have one problem, I am not sure if I can fit everything in my suitcase! :)  We are leaving on Tuesday the 21st of july, at 7:00 because the boat leaves at 12:00 from France, and you have to be their 1hr before the boat departs. So the driving will take round about 3 and a half hrs. And then the boat trip will take about 2hrs and then from the harbour in England we are going to drive to london.

De krant brengt de leugen in het land, deel 100

Veel nieuws in de krant is afkomstig van dezelfde bron. Lees je 1 krant, dan lees je ze allemaal zogezegd. Een verhaal wat ik net tegenkwam is over de bijensterfte is een goed voorbeeld. Ik les het net op nu.nl, maar hetzelfde verhaal staat ook in De Telegraaf, en het RD. Het RD is zo aardig de bron er bij te zetten: het ANP. De passage waar ik moeite mee heb:

Verburg wil wel kijken of er andere manieren zijn om de bijensterfte, die vooral veroorzaakt wordt door het gebruik van pesticiden, tegen te gaan.

Bijensterfte wordt vooral veroorzaakt door pesticiden?? Die worden al 100 jaar gebruikt, waarom is dat nu pas een probleem? Daarom hebben sommigen het nu over nieuwe bestrijdingsmiddelen (de zogenaamde neonicotinoïdemiddelen).

Als je een neus hebt gekregen voor dit soort zaken, dan weet je precies wie hier achter zitten en waarom. De mensheid gaat ten onder aan overbevolking, zure regen zorgt ervoor dat 80% van de bomen doodgaan (had ongeveer begin jaren 90 gebeurd moeten zijn), we verdrinken allemaal door het rijzen van de zeespiegel, het wordt te warm. Het houdt niet op. De bijensterfte past hier precies in. Het gaat nog erger met de wereld dan ooit te voren, global warming is er niets bij. 'Bijensterfte erger dan opwarming aarde' zegt Belgische professor Frans Jacobs, werkzaam bij de universiteit van Gent.

Een nog interessantere theorie is dat de bijensterfte veroorzaakt wordt door de mobiele telefoons. Het klopt precies: er zijn steeds meer mobiele telefoons, en er gaan steeds meer bijen dood (wordt er beweerd): QED.

Maar in elk geval is de claim "wordt veroorzaakt" veel en veel te sterk. Zeer waarschijnlijk is het een mijt, de varroamijt:

´Anderen wijzen het broeikaseffect als de schuldige aan. Of nieuwe pesticiden die boeren op hun gewassen spuiten. Hier en daar wordt gefluisterd dat het allemaal het gevolg is van de introductie van de mobiele telefoon. De gsm-straling zou dodelijk zijn voor bijen. Ik geloof niets van dergelijke spectaculaire verklaringen. Ik denk dat die sterftes inderdaad veroorzaakt worden door een besmetting maar dan met een oude vijand van de bij: de varroamijt. Dat is een parasiet afkomstig van de Indische honingbij, Apis cerana. De Indische honingbij is er redelijk tegen bestand, maar de Europese honingbij niet. Toen deze mijt in Europa opdook, rond 1970, sinds1980/85 ook in Nederland, veroorzaakte hij dan ook grote schade. Alle bijenvolken zijn er inmiddels mee besmet. En daar komt bij dat de varroamijt gastheer is – of is geworden – van verschillende virussen.´

Maar terug naar de kranten: hun bestaansrecht, volgens hun, is het feit dat ze allerlei mensen hebben die feiten en waarheden controleren. Daar blijkt nooit wat van waar te zijn. Ooit al eens iemand ontmoet die dit als baan had? Als technicus weet ik ook precies hoe dit artikelen in de kranten komen: geheel automatisch. Heb dit soort interfaces geschreven. Dus het ANP schrijft een artikel, stuurt het elektronisch naar de kranten, en het komt geheel automatisch in de krant. Echt geen mens die er naar kijkt.

En dat leidt tot echt geen mens die meer wil betalen voor een slecht product. Het gaat slecht met de kranten, en dat is maar goed ook.

Syndicate content