Productieve sector het hardst getroffen door de economische achteruitgang

Dit artikel op nu.nl legt de tegenstellingen schril bloot:

In steden in Brabant en Limburg is de dreiging van werkloosheid het grootst. ... De inwoners van die steden zijn het meest afhankelijk van sectoren waar de hardste klappen vallen, zoals het transport en de bouw.

n steden als Den Haag, Leiden en Groningen, waar veel mensen werken bij overheidsinstellingen of in semipublieke sectoren als de zorg of het onderwijs, zal minder te merken zijn van de economische crisis.

Dus de mensen die productief zijn en het belastinggeld produceren, krijgen het moeilijk. Mensen die het belastinggeld opmaken, merken niets. Dat kan niet zo heel lang goed gaan...