Jesus or Yeshua?

It is remarkable how many people are using the name Yeshua in Israel, where they mean Jesus. At first I didn't give this much attention, but then I started to wonder? Is this correct? What is Jesus' name? The reasoning behind using the name Yeshua is this, that Jesus was called Yeshua originally, but when his name was transcribed into Greek it ended up as Iēsoûs (Greek Ἰησοῦς).

Up to this point I have not quoted a single Bible text. It's all conjecture. But the Bible should be our only rule for faith. So are we actually allowed to use the name Yeshua? The name of the Messiah is never given in the Old Testament. Yeshua is spelled יֵשׁוּעַ in Hebrew. This spelling occurs in the Old Testament in Ezra 2:2 and Nehemiah 7:7 for example.

How reasonable is it to assume that Jezus was called Yeshua? We simply don't know if that even happened. It might, it might not. How do we know that Jezus is a transliteration of Yeshua? That I find even very unlikely. In New Testament times people often had two names: a Hebrew (or perhaps Aramaic) one, and a Greek or Latin one. For example we have Saul/Paul, Thomas/Didymus, Bartholomew/Nathanael.

But we also have Philip (Philippos) and John, no Hebrew names known. Given that only the name Jezus has been delivered to us, the text in Luke 1:31 "thou ... shalt call his name JESUS," and given the text in Acts 4:12 "there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved" I must conclude that we have no Biblical warrant for using the name Yeshua and should therefore not do so.

UPDATE: Based on Jaco's comments, I've modified the section where I said the spelling wasn't found in the Old Testament.

Hallo, Het gaat hem niet om

Hallo,

Het gaat hem niet om de exacte uitspraak of wat dan ook.

De Griekse Septuaginta heeft Joshua, Jozua, opvolger van Mozes, (wat het hebreeuwse equivalent is van Jezus!) met iesous vertaald.
We hebben hier dus te maken met een vertaaltraditie.

Grieken waren een eigenwijs volkje, en wilde liever grestos horen/zeggen, dan Masjiach. Geen probleem toch eigenlijk?

Alleen is de vraag, wil je die Griekse vertaling, die voor ons niets meer betekent (christus is voor ons maar een naam) voortzetten, dan zou je eigenlijk Jezus 'de Gezalfde' moeten noemen (wat de correcte vertaling is van Messias) net zoals het Grestos het Grieks is voor Messias.

Nog iets over Jozua/Jeshua/Jezus etc. In Jezus tijd spraken Joden Aramees, en waren namen natuurlijk ook ietsje anders. Volgens Aramisten, werd de naam uitgesproken als 'Jaishoe'.

:)
2 centjes van mij

What's in the name? Als je

What's in the name? Als je echt consequent bent, is het ook niet te 'vertalen' met Jezus. Dan zou het dus Iesous moeten zijn. De naam Jezus (of Jesus of Jesu of Iesu of Isa?) is meer een verbastering van de Griekse naam voor Yeshua. Feit is dat Jezus een Jood was en zijn familie hem ongetwijfeld niet Jezus heeft genoemd. Simpelweg ook omdat de namen voor een Jood erg belangrijk zijn en de naam Jezus niets betekend (zie ook bijvoorbeeld 1 Samuël 25 vers 25). Als ik deze discussie met mensen voer, komt er vaak uit dat je toch geen Jood moet zijn om de namen uit te spreken. Nou, één ding weet ik zeker: een Griek ben ik ook niet! Wat betekent taalkundig gezien de naam Jezus? Ik ben blij te weten dat de naam Yeshua Verlosser of Redder betekent...
En in welke taal zullen de engelen hebben gezongen toen de herders naar ze luisterden? Grieks?
Yeshua komt niet voor in het OT? Check dan bijvoorbeeld Ezra 2:2. Nehemia 7:7 en 12:1 eens, en check dan ook de statenvertaling... Hee, hier kan het blijkbaar wel!
Ik weet niet welke bijbel jij leest, maar in mijn bijbel staat in Mattheüs (ook zo'n grappige verbasterde naam) hoofdstuk 1 vers 21: En zij (Maria of toch Miryam?) zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Yeshua; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Uiteraard heeft dit te maken met het Aramees waarin dit bijbelboek geschreven is...
Ik snap niet zo goed waarom volgens jou er geen Hebreeuwse naam is voor Johannes (John). Voor zover ik weet is dat Yochanan? Het dragen van twee namen was onder andere een Romeins voorrecht, denkende aan Saul (die eigenlijk Sha'ul is genoemd) en Paulos. Blijkbaar zijn wij niet zo consequent in het vertalen van namen... Ook interessant hierin is het ontleden van de naam Barjezus (Handelingen 13 vers 6).
Vraagt blijft of het nu echt belangrijk is dat de naam van Yeshua goed geschreven wordt. Ik denk het wel! Gezien de Joodse traditie met namen en absoluut niet alleen de naam Yeshua maar ook al die andere voorbeelden in de bijbel. Je haalt zelf al die prachtige tekst uit Handelingen 4 aan...
Er zou nog veel meer over te zeggen zijn!

Goeie research Jaco, heb de

Goeie research Jaco, heb de posting aangepast.

Maar mijn verhaal blijft verder staan: de Bijbel geeft geen volmacht voor deze naamswijziging. En het feit dat twee namen heel gewoon was geeft aan dat ik wel graag een reden wil zien waarom het Grieks een verbastering zou zijn. Dit is puur verzinsel, want de Bijbel zegt dit niet. Dat is het punt: de enige grond waarom we iets doen wat religie aangaat, moet de Bijbel zijn.

Wat belangrijk is, is dus alleen maar wat we doen wat de Bijbel ons zegt. Die is in het Grieks overgeleverd (niet toevallig), en al het overige is speculatie. Dat kan ik ook doen bijv. Josef en Maria gingen naar Egypte en bleven daar behoorlijk lang. Men sprak in ieder geval Grieks in Egypte. Waarom moet Jozef naar Egypte? Misschien omdat hij het Grieks goed beheerste? Het Egyptisch zeer waarschijnlijk niet. Tweetaligheid was waarschijnlijk heel normaal in het Israel van die tijd. En misschien lazen ze de Bijbel in de synagoge wel in de Griekse Septuagint,  waar de naam Jezus gebruikt wordt meen ik (geen tijd om dit even na te trekken). Ik bedoel maar, met speculatie kun je heel ver komen.

Opmerkingen:

1. Mattheius 1:21: Er staat JEZUS in mijn SV.

2. Het is niet onwaarschijn dat Mattheus oorspronkelijk in het HEBREEUWS geschreven is (niet in het Aramees). Maar we hebben geen copy daarvan, en de Bijbel verteld ons dit ook niet.

3. Spelling van een Griekse of Hebreeuwse naam in het Nederlands of Engels is een andere discussie denk ik. Daar kan wellicht het een en ander verbeterd worden, maar dat staat los van de vraag die ik hier op wierp.

Twee vragen:

1. Johannes: waar komt Yochanan voor in de Bijbel als Johannes andere naam?

2. Dragen van twee namen een voorrecht voor Romeinen? Waar komt dat vandaan? Voor de Joden was het in elk geval heel normaal, gebeurt continue in het Oude Testament, en heel vaak in het Nieuwe Testament. Bijv. hedentendage is het in de Aziatische cultuur heel normaal twee namen te krijgen: een "chinese" en een Engelse. In de Bijbel is het dragen van diverse namen zeer gewoon, geen voorrecht.