Stichting Ontmoeting

Ik lag en sliep gerust

Een van de psalmen die we zongen tijdens het concert ten bate de Stichting Ontmoeting was Psalm 3: "Ik lag en sliep gerust, Van 's Heeren trouw bewust, Tot ik verfrist ontwaakte". Stichting Ontmoeting richt zich op dak- en thuislozen. Ik vroeg me af hoe toepasselijk zo'n psalm was, en onder welke omstandigheden David dit geschreven had. Dat blijkt dus te zijn toen hij van huis en haard verdreven was en op vlucht was van zijn zoon Absalom.

Syndicate content