RD

Themabijeenkomst vanavond over schepping en evolutie georganiseerd door het RD

Heb gisteravond een groot deel van de themabijeenkomst over schepping en evolutie gezien. Het geloof in de schepping van zes dagen, een aarde van 6000 jaar oud, en de zondvloed werden knock-out geslagen. Nu was dit niet zo moelijk, want de verdediger voor dit standpunt was niet uitgenodigd.

Technisch gezien was het uitstekend opgezet. Het debat was perfect via internet te volgen, geen haperingetje gemerkt.

Maar het doel van deze bijeenkomst was ongetwijfeld niet om aan te tonen dat het RD online uitzendingen kan verzorgen. Wat het doel wel was, blijft me een raadsel. Waarom organiseer je een debat over schepping en evolutie en je nodigt niemand uit die een competent een wetenschappelijk verhaal over de eerste elf hoofdstukken van Genesis kan houden? Het is niet zo dat dit soort mensen in Nederland niet te vinden zijn.

Dr. A. van Nieuw Amerongen was denk ik de enige die de Bijbel las zoals het er staat. Maar hij zei dat hij dit soort discussies niet zo interessant vond en hield daarom de hele avond zijn mond. Waarom nodig je iemand uit die zich klaarblijkelijk nog nooit in dit soort vraagstukken heeft verdiept?

Ik heb werkelijk geen idee wat dr. M.J. Paul nu gelooft, als ik mijn mening op deze avond moest baseren. Hij kwam over als iemand die, als hij Saul moest adviseren toen David bij hem kwam met het verzoek om tegen Goliath te mogen strijden, zou zeggen dat dit Goliath wel eens pijn zou kunnen doen. Ik denk dat hij waarschijnlijk wel geloofde in een schepping van zes dagen, maar waarom begin je een verdediging hiervan met: er staat niet dat dit dagen van 24 uur waren. Duh! We gaan eerst een eis aan de Bijbel stellen: dit moet er staan, anders geloof ik het niet. God heeft de uren niet geschapen., die verdeling is een uitvinding van mensen. Als er 24 uur had gestaan had, dan had hij waarschijnlijk gezegd dat er niet stond dat dit uren van 3600 seconden waren. Maar goed, hij had interessante opmerkingen over dinosaurussen in de Bijbel.

Dr. J. Douma geloofde zeker niet (meer?) in het letterlijk lezen van de eerste elf hoofdstukken. Hij meende dat door alle eeuwen heen de kerk ruimte had gegeven voor alternatieve opvattingen zoals het lezen van tijdperken. Niemand ging hier tegen in. Maar de beste man is geheel onjuist. Basil van Caesarea (329 - 379), dus dan zijn we aan het begin van de kerkhistorie doet dit al, uitermate gedegen. Slechts een kort citaat, volg de link voor een verdediging van 6 dagen, ieder van 24 uur, dat er geen dood was voor de zondeval, etc. Ieder evolutionistisch standpunt van onze dagen komt aanbodt. Maar hier het citaat:

Vermijd de onzin van die arrogante filosofen die niet eens schaamrood worden als ze hun ziel vergelijken met een hond, of zeggen dat ze vroeger vrouwen, struiken of vissen waren. Zijn ze ooit vissen geweest? Ik zou het niet weten, maar ik aarzel niet vast te stellen dat ze in hun geschriften laten zien dat ze minder verstand hebben dan vissen.

Augustinus werd dacht ik ook nog genoemd. Citaat uit De Stad Gods:

... Zij worden ook bedrogen door die gevaarlijke documenten die zeggen dat de historie van de aarde vele duizenden jaren is, maar in de Heilige Schriften vinden we dat er nog niet eens 6000 jaar voor bij zijn gegaan.

Ik geef toe dat Augustinus, en anderen uit die tijd, een onzeker geluid lieten horen als het over een scheppingsdag van van 24 uur ging, vooral door invloed van de allegoriserende prediking van die dagen. Maar dat betekent niet dat ze onzeker waren over de oudheid van de aarde. En de scheppingsdag werd niet meer dan 24 uur, juist minder! Het werd geïnterpreteerd als een ogenblik, zeker geen periode!

Origenes, Thomas van Acquinas, ook zij geloofden in een letterlijk lezen van Genesis. Net zo voor Maarten Luther, Calvijn, allebei geloofden ze in een schepping van zes dagen van 24 uur.

En waarom geloofden ze dat? Omdat er geen evolutionisten waren in die dagen? Juist wel! De wetenschappers in die dagen geloofden in spontane generatie (leven komt uit niet-leven), een oude aarde, etc. Dat was het wetenschappelijk klimaat van die tijd! Uiteraard schreven de kerkvaders hierover en verdedigen Genesis. Dit is echt geen discussie uit de 19e en 20e eeuw.

Dr. J. Douma haalt ook nog even uit naar hen die Genesis letterlijk nemen met een sneer dat ze toch ook niet geloven dat de zon stil stond in de dagen van Jozua. Hij vergeet iets. Dit vers wordt vaak slechts voor de helft aangehaald. Jozua zegt niet dat slechts de zon moet stil staan. Dit is wat hij zegt, Jozua 10:12: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon!

Waarom staat hier dat ook de maan moet stil staan? Die domme Jozua, die natuurlijk geloofde dat de zon rondom de aarde draaide, hoeft toch slechts de zon te laten stoppen met draaien? Het feit dat ook de maan stopte, is al een indicatie dat er meer aan de hand is. Creationisten vinden het 't meest waarschijnlijk dat de aarde stopte met draaien. De aarde draait met 1600 km per uur. Als een auto die 120km per uur rijdt in een paar seconden kan stoppen, kan de aarde ook  met enkele minuten stil staan. Er zijn natuurlijk andere enorme effecten die gecompenseerd moeten worden, maar daarom is dit ook een wonder.

Dr. C. Dekker werd bijna aanbeden door de gespreksleider. Hij werd neergezet als DE man van de wetenschap. En de wetenschap is altijd juist natuurlijk. Als we weten wat er waar is, moet je niet de Bijbel openslaan, maar een wetenschapper raadplegen, en vervolgens kan je dan de Bijbel aanpassen om dat ermee overeen te laten komen. Ook Dr. C. Dekker vind dat je Genesis niet als geschiedenis moet lezen, maar als allegorie. Maar wie eigenlijk vertelde ons dat de zon om de aarde draaide? Dat waren niet de theologen. Dat waren de wetenschappers van die dagen. Ze hadden goede argumenten, en goede berekeningen. Maar ze waren wel fout. En 1500 jaar lang hebben wetenschappers dit beweert.

Dr. C. Dekker meende ook dat leeuwen geen gras aten voor de zondeval. Dan moest hun hele spijsvertering aangepast worden. Hij blijkt dus niet veel van biologie te weten, want dat is absoluut niet zo. Er is namelijk een goed gedocumenteerd verslag van een leeuw in de vorige eeuw die wel degelijk alleen gras at. Hun spijsvertering duidt er dus helemaal niet op dat ze zo geevolueerd zijn! Er zijn vele gedocumenteerde voorbeelden van dieren die van vegetarier naar carnivoor en omgekeerd kunnen wisselen. Bijv. de Nieuw Zeelandse Kea eet normaal fruit, maar kan zeer makkelijk omschakelen naar vlees.

Dr. C. Dekker gelooft ook in een lokale vloed, dus zeg maar Mesopotamie liep onder, maar de rest van de wereld niet. Waarom heeft dan zowat iedere stam en ieder volk, hoe primitief ook, een verhaal over de vloed? Er zijn er werkelijk duizenden. En waarom zou Noach dan een raaf en duif meegenomen hebben? Die hadden wel even weg kunnen vliegen en terugkomen als het weer droog was. Een lokale vloed is werkelijk de meest onzinnige lezing. Nee, zonder globale vloed zouden we nauwelijks fossielen hebben, en zou ons landschap er heel anders uitzien. Tekenen van de zondvloed zijn werkelijk overal, je moet slechts leren er weer oog voor te krijgen.

Als conclusie moet ik zeggen dat het triest is dat er werkelijk geen weerwoord tegen dit soort ciritici vernomen werd. En als er kritisch werd gereageerd was het met niet meer gebruikte argumenten (lichtsnelheid was vroeger sneller). Ik heb het al eerder gezegd, de wetenschappelijke kennis over creationisme is beschamend in Nederland, en de rol die het RD hierin speelt is bedroevend.

Syndicate content